Welkom bij iSpecify

Inspiratie, productselectie en projectspecificatie voor uw individuele badkameroplossing.

Ontdek de badkameroplossingen van internationaal succesvolle designers.

Laat u inspireren door een selectie internationale referentieprojecten die in samenwerking met Hansgrohe zijn gerealiseerd. Bij elke referentie hebben wij voor u een volledige lijst samengesteld met de voor het betreffende project geselecteerde producten en toebehoren.

Referentiegalerij bekijken

Kies producten die bij uw designconcept passen.

Of u nu een mengkraan zoekt die aan de wand, op de badrand, in de vloer geïntegreerd of als tegelrand gemonteerd wordt, iSpecify laat u toe uw keuze te maken door productsoorten die overeenstemmen met uw designconcept.

Producten zoeken

Specificeer uw project en neem contact op met één van onze adviseurs.

Deel geselecteerde producten in overzichtelijke project- en ruimtemappen. Productgegevens, foto's, technische informatie en de complete specificaties kunnen door u worden gedownload. Voor een bepaalde aanbieding of offerte kan u door één klik contact opnemen met één van onze adviseurs.

Nu registreren

Vind de juiste producten voor uw project.

  • Toepassingsgebieden
  • Producten

Cookie instellingen

Hansgrohe gebruikt verschillende soorten cookies. De bescherming van uw gegevens is echt belangrijk voor ons, daarom gebruiken we alleen cookies, die geen persoonlijke of bepaalbare gegevens over u bevatten. Door het gebruik van cookies ontwerpen wij uw gebruikerservaring optimaal. Klik op "Ik ga akkoord met alle cookies", om akkoord te gaan met alle cookies en het gebruik van statistische informatie, om de functionaliteit van de website te verbeteren of om uw cookie-instellingen te controleren via "Definieer persoonlijke instellingen"

General data protection

Informatie over gegevensbescherming

Status 05 / 2018

General

Bescherming van persoonsgegevens heeft voor Hansgrohe SE een hoge prioriteit. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis van en binnen de geldende wettelijke kaders of (b) op basis van uw persoonlijke toestemmingsverklaring. Hierna willen wij u over de door ons uitgevoerde en wettelijk toegestane verwerkingsprocessen informeren, voor zover dit geen betrekking heeft op de noodzaak van een uitdrukkelijke instemming uwerzijds.

Het beschikbaar stellen van ons internetaanbod voor uw gebruik

Als u de aanbiedingen op onze website oproept, registreren en bewaren wij kortstondig de volgende gebruikersgegevens om het gebruik voor u mogelijk te maken: uw identificatiekenmerken (uw IP-adres, eventueel ook gebruikersnaam en paswoorden), gegevens over aanvang, einde, soort en omvang van uw gebruik alsook gegevens over uw browsertype en uw besturingssysteem. Het betreft hier een technisch proces dat noodzakelijk is als u de website op internet oproept. Hetzelfde geldt als u naar de inhoud van onze Newsletters gaat (voor zover niet wettelijk anderszins toegestaan, worden onze Newsletters alleen als u dat wenst en met uw uitdrukkelijke toestemming verzonden).

Vrijwillig door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens

Wanneer u via contactformulieren op onze webpagina's, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens aan ons overdraagt, zoals naam, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten, enz., dan slaan wij deze gegevens op en gebruiken deze om de betreffende, aangevraagde services te kunnen uitvoeren (bijv. het toezenden van aangevraagde informatie, beantwoorden van technische of overige vragen, reactie op uw feedback over de website).

Via een sollicitatieformulier op onze website kan u zich voor werkzaamheden (bijv. baan, afstudeeropdracht, opleiding) bij een bedrijf van de Hansgrohe Groep aanmelden. De persoonsgegevens die u door middel van het formulier (met inbegrip van bijlagen) ter beschikking heeft gesteld, sturen wij door naar het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd. Wij doen dit uitsluitend om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren. Wij wissen uw persoonsgegevens onmiddellijk nadat wij deze hebben doorgestuurd. Het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd, wist deze gegevens uiterlijk 6 maanden na afronding van het sollicitatieproces, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat tot een langere bewaarduur.

Wanneer u onze e-Card-functie gebruikt, zullen wij de e-mailadressen en namen opslaan die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het door u ingevoerde bericht en uw IP-adres voor het verzenden van het bericht. Als de e-Card werd verzonden, wissen wij de persoonsgegevens onmiddellijk, voor zover er geen wettelijke verplichting tot het opslaan ervan bestaat. In de gebruiksvoorwaarden voor onze e-Cards vindt u nadere informatie.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend binnen de beperkte wettelijke grenzen voor reclamedoeleinden gebruikt. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal er noch via e-mail, noch telefonisch contact met u worden opgenomen voor reclamedoeleinden. Op basis en binnen het kader van de geldende wetgeving verwerken en gebruiken wij de volgende vrijwillig door u ter beschikking gestelde gegevens in die mate, die voor het adverteren met onze eigen aanbiedingen of voor het overdragen van deze gegevens aan ondernemingen van de Hansgrohe Groep voor hun reclamedoeleinden nodig is: het behoren tot een bepaalde persoonscategorie (bijvoorbeeld of u een klant of een potentiële klant van Hansgrohe bent), naam, positie, academische graad, beroep, naam van de branche of de sector, adres (echter niet uw telefoonnummer of uw e-mailgegevens) en geboortejaar. Voor het adverteren met onze eigen aanbiedingen bewaren en gebruiken wij naast de hiervoor vermelde gegevens tevens andere rechtmatig door ons geregistreerde data. Voor zover wij de hiervoor vermelde gegevens aan bij ons aangesloten ondernemingen voor hun reclamedoeleinden doorsturen, zijn zij wettelijk verplicht om u te informeren over het feit dat zij de gegevens van ons hebben ontvangen (bijvoorbeeld door een desbetreffende opmerking in het reclamemateriaal). In een dergelijk geval slaan wij informatie over de oorsprong en de ontvangers van de gegevens op voor een periode van twee jaar. U kan het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden op elk gewenst moment weigeren, door via het hieronder vermelde adres een bericht aan ons te sturen.

Informatie over het gebruikersgedrag

Voor de optimalisering van onze diensten en onze reclame overeenkomstig de behoeften van onze klanten, hebben wij informatie over het algemeen gebruiksgedrag van onze klanten nodig. Om die reden stellen wij aan de hand van de door ons op toelaatbare wijze verzamelde gegevens, die u in staat stellen om ons internetaanbod te gebruiken, gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen. Hierbij vervangen wij alle informatie uit de gebruiksgegevens die een herleiding naar uw identiteit zouden toelaten (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikersnaam en paswoorden) door een abstract kenmerk. Er vindt geen koppeling van het gebruikersprofiel aan gegevens over uw persoon en ook geen gebruik voor andere doeleinden plaats. U kan het gebruik van uw persoonsgegevens voor het aanmaken van gebruikersprofielen op elk gewenst moment weigeren, door via het hieronder vermelde adres een bericht aan ons te sturen. Daarnaast is op sommige van onze pagina's de software-tool 'Tynt' geactiveerd. Als u inhouden vanaf deze pagina's kopieert en in e-mails plakt of op social media pagina's (bijvoorbeeld op Facebook) zet, genereert Tynt voor anderen een rechtstreekse verbinding tot deze website en laat ons zien welke website opgeroepen en gedeeld werd. Deze informatie wordt volledig anoniem aangemaakt. Hansgrohe kan op geen enkel tijdstip herkennen, wie de gegevens gedeeld heeft of met wie zij gedeeld zijn. Meer informatie over Tynt vindt u onder www.tynt.com.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort. Dit geldt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord hebben gesloten over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik ten behoeve van de internetproviders te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kan het opslaan van cookies aan de hand van de betreffende instellingen in uw browserprogramma verhinderen. Bedenk echter wel dat hierdoor mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website kan worden benut. U kan daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Met betrekking tot de discussie over de inzet van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij er op wijzen dat deze website Google Analytics met de toevoeging '_anonymizeIp()' gebruikt en daarom IP-adressen slechts ingekort worden verwerkt, om een directe terugkoppeling naar personen uit te sluiten.

Toegang tot het informatiegeheugen van uw data-eindapparatuur (gebruik van cookies)

Wij gebruiken cookie-technologieën zonder uw voorafgaande toestemming uitsluitend om uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk te maken. Cookies zijn tekstbestanden die onder andere informatie van bezoekers bevatten, die regelmatig onze website gebruiken. Deze worden op uw eindapparatuur opgeslagen en vanaf dat punt door ons uitgelezen. Tijdens dit proces registreren of slaan wij geen persoonsgegevens op zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming

Externe dienstverleners

Bij de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens maken wij ten dele gebruik van externe dienstverleners, die overeenkomstig de aan hen verleende opdracht streng volgens onze instructies handelen en die voorafgaand aan hun werkzaamheden door ons beoordeeld en aansluitend regelmatig gecontroleerd worden.

Wissen van gegevens

Voor zover in deze instructies geen afwijkende regelingen zijn opgenomen, wissen wij uw persoonsgegevens ten laatste drie maanden nadat de oorspronkelijke aanleiding voor het bewaren ervan niet meer bestaat, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot een langere bewaarduur.

Uw rechten en contactpersonen

Bovenop de hiervoor beschreven rechten kan u op elk gewenst moment informatie over de over u opgeslagen informatie opvragen en ook het corrigeren of wissen van onjuiste gegevens eisen. Richt bezwaren, vragen, informatieaanvragen, aanvragen voor wissen, klachten en dergelijke alstublieft aan het volgende adres:

Hansgrohe SE
Ingo Lorenz
Auestr. 5-9
D - 77761 Schiltach

Dataminimalisatie

We slaan persoonlijke gegevens in overeenstemming met de principes van datareductie en data minimalisatie alleen op, zo lang als nodig is of vereist door de wet (wettelijke bewaartermijn). Als het doel van de verzamelde informatie niet meer van toepassing is, of als de bewaartermijn eindigt, blokkeren of verwijderen we de gegevens.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar:

U hebt het recht op informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht te corrigeren, te blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

Uitzonderingen: Dit is de benodigde dataopslag voor de verwerking van zakelijke transacties of gegevens die onder de wettelijke bewaarplicht vallen.

U kunt uw toestemming voor gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik op elk moment intrekken. Neem per e-mail contact met ons op via privacy@hansgrohe.com.

Wij staan tot uw beschikking voor verdere vragen over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen via het e-mail adres privacy@hansgrohe.com of via de contact gegevens in de Disclaimer.

Om een gegevensblokkering op elk gewenst moment te kunnen overwegen, is het noodzakelijk om de gegevens, voor controle doeleinden, te bewaren in een vergrendeld bestand. Wanneer er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook om verwijdering van de gegevens vragen. Anders blokkeren we de gegevens, als u dat wilt. "

Met betrekking tot de herziening van de privacyverklaring, moeten we rekening houden met de volgende formulering en deze indien nodig opnemen bij het aanpassen van de pagina:

Wijziging van ons privacy beleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacy beleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat het privacy beleid moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene services. Het nieuwe privacy beleid is dan van toepassing op uw aanbieding bij uw volgende bezoek aan onze website.

Defineer persoonlijke instellingen

Ik ga akkoord met alle cookies

Informatie over cookies

Persoonlijke instellingen

    • Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en zorgen voor een veilig en regelmatig gebruik van de website
    • In deze cookies worden uw recente instellingen opgeslagen
    • Deze cookies zorgen voor een statistische analyse van het gebruik van de website op basis van geanonimiseerde gegevens, om de gebruikerservaring te optimaliseren

Save & agree